คณะทำงาน

ที่ปรึกษาโครงการ

1. ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

2. ดร.กว้าน สีตะธนี - รองผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

3. ผศ.สุรพนธ์ ตุ้มนาค - คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

4. นายราเมศวร์ ศิลปพรหม - กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท Softsquare

ผู้จัดการโครงการ Maehongson IT Valley

ดร.ศุภกร สิทธิไชย -  นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
supakorn.siddhichai@nectec.or.th

คณะทำงานโครงการ WiMAX (เครือข่ายไร้สายความเร็วสูง) IT Valley

1.ดร.กิตติ วงศ์ถาวราวัฒน์ - นักวิจัย/ หัวหน้าโครงการ WiMAX IT Valley
kitti.wongthavarawat@nectec.or.th

http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs739.snc4/63947_172139186151126_130149480350097_420320_4672962_n.jpg
2.นายกิติวัฒน์ ลิ้มมงคล ผู้ช่วยนักวิจัย

http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs260.snc4/40317_143707495660962_130149480350097_276939_6300843_s.jpg
3.นายเจษฎา ผลเจริญ (เจษ) -ผู้ช่วยนักวิจัย  
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs315.snc4/41112_143707018994343_130149480350097_276938_4451608_n.jpg
4.นายเจษฎา ทองก้านเหลือง (ต้อม) - ผู้ช่วยนักวิจัย
jedsada.thongkanluang@nectec.or.th

ผู้ประสานงานโครงการ Maehongson IT Valley

1. ดร.ชลิตดา มัธยมบุรุษ - มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ประสานงานโครงการไอทีวัลเลย์ เขตภาคเหนือ mchalitda@gmail.com

2. อ.พรเทพ  ศุภราภรณ์ - ผู้อำนวยการ โรงเรียนปายวิทยาคาร / ผู้ประสานงานโครงการแม่ฮ่องสอนไอทีวัลเลย์ระดับผู้บริหารโรงเรียน

3. นายบัณฑิต นิลอุดมศักดิ์ (โอม) - ผู้ประสานงานโครงการแม่ฮ่องสอนไอทีวัลเลย์ ประจำ จ.แม่ฮ่องสอน koonohm@yahoo.com
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs207.ash2/47058_145041415540780_100001047661999_240490_4169816_s.jpg
4. นายสุชน ชาติ (หน่อง)- วิศวกร / ผู้สนับสนุนด้านเทคนิค (Support Center) โครงการ WiMAX NECTEC chon_cpe7@hotmail.com

5. นางสาวดวงพร เอี่ยมศรีงาม (กิ๊ฟท์) ผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการ ditvalley@gmail.com
6. นางสาวปุญญิสา นภาผ่องใส (ดาว) ผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการ puitvalley@gmail.com

วิทยากร

1. นายจักรกฤษณ์ ตาฬวัฒน์ - วิทยากร/ผู้ร่างหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก imenn.com อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

2. นายพรชัย ธรรมรัตนานนท์ - วิทยากร E-learning / ผู้ช่วยนักวิจัย NECTEC

3. อ.เลาขวัญ งามประสิทธิ์ - วิทยากรวิชาเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อาจารย์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ผู้ดูแล Website
1. พฤฒิธร เอื้อกิจรุ่งโรจน์ - Software Developer  กลุ่มบริษัท Softsquare - pruetthithorn_a@softsquaregroup.com

Copyright (C) 2009 IT Valley. All rights reserved.